Het bestuur

Het bestuur van buurtvereniging ‘het Broek’  heeft momenteel acht leden:

Al onze leden krijgen een circulaire in de mail of in de brievenbus waarin we onze activiteiten aankondigen. Hierin staat dan precies vermeld wat er gaat gebeuren, waar het plaats vindt en hoe de aanmelding verloopt.

Daarnaast maakt het bestuur gebruik van Whatsapp om de leden op de hoogte te houden.

Op de website staan de activiteiten en organisatie van de buurtvereniging. Hier kun je je aanmelden als lid of vrijwilliger.